Beton Gaat Ook kapot! Demo Options
Beton Gaat Ook kapot!

Beton Reno- /Reparatie

Delen beton kunnen worden aangetast door verroest ijzer in het beton.
Men kan dit vooral bij balkons en/of galerijen tegenkomen. Afgesprongen betondeeltjes, scheurtjes en roestvlekken
zijn signalen die waarschuwen voor betonschade. Op den duur kan deze schade ernstige vormen aannemen.
Wij bestrijden en herstellen dit effectief. Maar ook grotere constructies zoals bruggen of funderingen die zijn aangetast
kunnen aan ons worden toevertrouwd. Het beschadigde betonwerk kan zowel met minerale als epoxy-gebonden mortels
worden hersteld.

Handmatig repareren wordt vooral gebruikt bij kleinschalige betonreparaties en het uitvlakken van ruw beton.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van speciale reparatiemortel die afgestemd is op specifieke toepassingen.
De mortel kan liggend, verticaal en “hangend” gebruikt worden.

Ook het gebruik van gietmortel valt onder deze reparatietechniek.
Gietmortel is vooral toepasbaar bij grote reparatieplekken waarvoor een eenvoudige bekisting kan worden gemaakt.

Handmatig repareren vergt vakmanschap, de juiste keuze van de toe te passen materialen en een goede voor- en nabehandeling.

Vaklieden van ons hebben jarenlange ervaring met de verschillende aspecten van handmatig repareren.

Beton als zichtbaar constructieonderdeel is in onze architectuur niet meer weg te denken.
Maar beschadigd beton ontsiert vaak onze gebouwen; vrij snel kan de veiligheid van gebruikers of toevallige voorbijgangers bedreigd worden.

Wij herstellen balken, kolommen, plafonds, vloeren, balkons, dorpels, trappen, kroonlijsten enz…. en passen bij een
herstelling van het beton de volgende werkwijze toe:

  • Onderzoek van het betonoppervlak naar aangetaste zones
  • Afkappen van het beschadigd beton tot op de gezonde ondergrond
  • Volledig blootleggen van de verroeste wapeningsstaven
  • Vervangen of verstevigen van sterk aangetaste wapeningsstaven
  • Ontroesten van de wapening en aanbrengen van een cementgebaseerde betonstaalbeschermer
  • Reinigen van de ondergrond van de te herstellen gedeelten
  • Herstellen van de oorspronkelijke vorm van het betonoppervlak door middel van een gemodificeerde hydraulische betonreparatiemortel, 

waarbij het echter mogelijk is de tint en de oppervlaktestructuur van het oorspronkelijke beton volledig te imiteren